Англо-Български речник за Kindle

Френско-Български речник за Kindle

Инструкции

Свалете файла (en-bg.prc) и го копирайте в директорията documents (Kindle 2 и 3) или в documents/dictionaries (Kindle 4 и Touch). След това вървете в началния екран (Home) и натиснете бутон Menu. От там изберете Settings, после пак натиснете бутон Menu. Трябва да имате опция Change Primary Dictionary. Ако нямате такава опция изберете "Restart" и след това трябва да се появи. От там избирате English-Bulgarian Dictionary и готово.

Ако не сте кирилизирали вашия Kindle (1 или 2), можете да го направите като следвате следните инструкции:

http://blogkindle.com/unicode-fonts-hack/

Kindle 3 няма нужда от допълнителна кирилизация.

За база данни се ползва базата на KBE Dictionary, както и списък с inflections от http://wordlist.sourceforge.net/.

Ако имате някакви въпроси, проблеми или предложения - пишете на stratsimir в gmail.com.

20110213 - Речникът е обновен - оправена е транскрипцията на думите. Благодарности на Слави Славов.

20110227 - Добавен е френско-български речник. Използвана е базата от http://afrancophone.hit.bg/.

Страцимир Колчевски